Biografi:
LITEN BIOGRAFI

Oppvekst

Ekteskap
Den førstefødde

Hus
Dottera Tone

"Skogseventyret"
Krig og krigsbarn

Til Telemark
Frigjeringsbarnet

Hyttedraumen
Ragna døyr

Enkemann

2. Ekteskap

Sjukdom

Alderdom
Død