Foto av Groven

Groven (gnr. 44-1)

I 1887 fekk far til Eivind Groven kjøpt garden Groven av farbror sin, Olav Sandok. Groven, som hadde vore i ætta frå 1750, er den vestlegste garden i Gøytilsgrend i Lårdal. Det er ættegard frå 1750.

Gøytilgardane Groven, Uppigard og Nigard har i eldre tider variert mykje i storleik og eigedomstilhøve. Groven var lenge underbruk av Uppigard, og lenge var det òg same eigar til Uppigard og Nigard. Frå gamlesoga heitest det at det meste var samla under Nigard.

f