Litteraturliste

Litteratur av Eivind Groven

(Groven 1927) Eivind Groven: Naturskalaen. Skien 1927

(Groven 1948a) Eivind Groven: Temperering og renstemming. Oslo 1948

(Groven 1948b) Eivind Groven: "Temperering av tonesystemer". Fra fysikkens verden : 1. Oslo 1948

(Groven 1955) "Folkemusikken i Telemark" i Norske Gardsbruk. Telemark. Bd 1 = Norske Gardsbruk bd XII, Oslo (Forlaget Norske gardsbruk, P. M. Bye & Co) 1955

(Groven 1968) Eivind Groven: Renstemmingsautomaten. Oslo 1968

(Groven 1971) "Eivind Groven fortel" i Eivind Groven - Heiderskrift til 70-års-dagen 8. okt. 1971. Ed.: Olav Fjalestad. Oslo 1971

"Brev og brevutkast skrevet i perioden 1916 - 1970?". Eivind Grovens institutt for renstemming

"Etterleivd slåtteliste?". Eivind Grovens institutt for renstemming

 

Litteratur om Eivind Groven

(Aksdal 1993) Aksdal, Bjørn: "Innsamling og institusjonalisering". I: Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (red.: Bjørn Aksdal og Sven Nyhus). Oslo 1993, s. 317-341

(Aksdal 1998) Aksdal, Bjørn: "Det norske folkemusikkmaterialet". I: Ur arkivens gömmor. Vasa 1998, s. 63-81

(Arvidsen 1982) Jørn K. Arvidsen: "Eivind Grovens renstemte orgel med automatisk toneoppvalg". Norsk kirkemusikk. Oslo 1982:8, pp. 295-303

(Bengtsson 1957) Bengtsson, Ingmar (red.): Modern nordisk musik. Fjorton tonsättare om egna verk Stockholm 1957

(Bengtsson 1980) Ingmar Bengtsson: "Stemming". Cappelens musikkleksikon. Oslo 1980

(Code 1995) David Løberg Code. "Not equal: feminism, tuning, and theory pedagogy". Theory and Practice. Vol. 20, pp. 1-12, 1995.

(Code 1998) David Løberg Code. Pianoets elfenbensbur. Unpub. article, Kalamazoo, Mich./Oslo november 1998

(Daliot 1969 - 71) Daliot, Laban Ysrael: "Samtaler med Eivind Groven 1969-1970-1971". Nedskrevet fra lydbånd. Norsk folkmusikksamling, Universitetet i Oslo

(Fjalestad 1971) Fjalestad, Olav (red.): Eivind Groven. Heiderskrift til 70-årsdagen 8. oktober 1971 Oslo 1971

(Frandsen 1995) Lars Frandsen: Livsløgnen og drømmen om det fuldkomne. Om anvendelsen af ren stemning i forbindelse med det sædvanlige 12-tonige klaviatur, med udgangspunkt i Eivind Grovens renstemte orgel. Aalborg Universitet 1995

(Ingstad 1998) Helge Ingstad: Songs of the Nunamiut: Historical recordings
and transcriptions of an Alaskan eskimo community.
Oslo 1998.

Ed. by Sigvald Tveit, transcriptions by Eivind Groven.

(Kydland 197?) Kydland Anne Jorunn: "Grovens tonesetting av Refling Hagen-tekster" iAv skalden fikk vi landet - festskriftet til Ingeborg n.

(Kydland 1983) Kydland, Anne Jorunn: Eivind Grovens 1. symfoni - en studie i hans metamorfoseteknikk. Hovedoppgave i musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, Oslo 1983

(Kydland 1984) Kydland, Anne Jorunn: "Eivind Grovens 1. symfoni - en studie i hans metamorfoseteknikk". I: Dansk årbog for musikforskning XIV, 1983. København 1984

(Lysdahl 1997) Lysdahl, Anne Jorunn Kydland: "- i den gryende morgentime -. Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk og estetisk perspektiv". I: Studia musicologica norvegica, nr. 23, Oslo 1997

(Reitan 1977?) Reitan, Lorentz: "Månedens komponist. Eivind Groven". I: Programbladet 1977?

(Sevåg 1993) Sevåg, Reidar: "Toneartsspørsmålet i norsk folkemusikk". I: Fanitullen. Innføring i norsk og samisk folkemusikk (red.: Bjørn Aksdal og Sven Nyhus). Oslo 1993, s. 342-376

(Skaarberg 1995) Knut-Einar Skaarberg: Algoritmer for renstemt klaverinstrument. Hovedoppgave, Fysisk institutt, Universitetet i Oslo, 1995

(Tveitt 1971) Tveitt, Geirr: "Den skapande kunstnaren". I: Eivind Groven. Heiderskrift til 70-årsdagen 8. oktober 1971. Oslo 1971, s. 128

 

Annen aktuell litteratur

Berge, Rikard: Gibøen

Berge, Rikard: Myllarguten

Berge, Rikard: Vinje og Rauland

(Blackwood 1985) Easley Blackwood: The Structure of Recognizable Diatonic Tunings. New Jersey 1985

(Busoni 1907) Ferruccio Busoni: Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst, Charlottenburg 1907

Eggen, Arne: "xxxx xxxxx". I Norsk Visefugg av Rikard Berge.

(Gann 1993) Kyle Gann: "La Monte Young´s The Well-tuned Piano".
Perspectives of new music. Seattle 1993:31/1, pp. 134-162

(Griffiths 1995) Paul Griffiths: Modern music and after. Oxford 1995

(Helmholtz 1863) Hermann Helmholtz: Die Lehre von den Tonempfindungen als physiologische Grundlage für die Theorie der Musik. Braunschweig 1863

(Hindemith 1937) Paul Hindemith: Unterweisung im Tonsatz . Theoretischer Teil. Mainz 1937

(Jørgensen 1991) Jørgensen, Owen H.: Tuning. Containing the perfection of eighteenth-century temperament, the lost art of nineteenth-century temperament, and the science of equal temperament. Complete with instructions for aural and electronic tuning. East Lansing 1991

(Kelletat 1981) Herbert Kelletat: Zur musikalischen Temperatur. 1. Johann Sebastian Bach und seine Zeit. Kassel 1981

(Kirnberger 1774) Johann Philipp Kirnberger: Die Kunst des reinen Satzes in der Musik. Berlin 1774

(Knutsen 1937) Torbjørn Knutsen: "Alois Hába". Norsk musikkgranskning. Oslo 1937, pp. 63-66

(Kotschy 1995) Johannes Kotschy: The world of small pitches. Unpub. lecture presented at the Nordlyd-festivalen, Trondheim 1995

(Kotschy des.95) Johannes Kotschy: Letter to the author dated Mondsee 21.12. 1995

(Kroman 1917) Kai Kroman: "Wedell´s 31-system". Musik. Tidsskrift for Tonekunst. København 1917 : 1(pp. 6-7), 2 (pp. 13-14), 5 (pp. 46-48), 6 (pp. 58-61)

(Kvifte 1978) Kvifte, Tellef: Om variabilitet i fremføring av hardingfeleslåtter - utkast til en analysemodell. Magisteravhandling, Universitetet i Oslo, Oslo 1978

(Marpurg 1776) Friedrich Wilhelm Marpurg: Musikalisches Temperatur. 1776

(Mattheson 1719) Johann Mattheson: Exemplarische Organistenprobe im Artikel vom General-Bass. Hamburg 1719

(Partch 1991) Harry Partch: "Bach and Temperament. 1941". Bitter Music : Collected Journals, Essays, Introductions, and Librettos (ed.: Thomas McGeary). Urbana 1991, pp. 162-164

(Platon) Platon: Staten. Oversatt av Henning Mørland. Oslo 1946

(Schönberg 1911) Arnold Schönberg: Harmonilehre. Leipzig 1911

(Schwarz 1996) K. Robert Schwarz: Minimalists. London 1996

(Skreien 1996) Norvall Skreien: "Festspillene oppfyller min største drøm" Intervju med Lasse Thoresen. Amoroso. Bergen 1996:5, pp. 20-25

(Sundberg 1980) Ove Kristian Sundberg: Pythagoras og de tonende tall. Oslo 1980

Vesaas, Tarjei: Isslottet

(Vogel 1984) Martin Vogel: Anleitung zur harmonischen Analyse und zu reiner Intonation. Bonn 1984