List of works

ORCHESTRA

BRUREDANS FRA URSKOG, FRA OP. 28 <1939>

EGI(MS) 4'

BRYLLUP I SKOGEN, OP. 28 <1939>

NMI(MS) 10'

FALDAFEYKIR SYMFONISKE SLÅTTAR II, Op. 53

<1967>

NMI(MS) 14'

FJELLTONAR, OP. 27 <1938>

NMI(MS) 9'

FJELLVIND (OG ENEREN FNISER), Op. 10 <1929> EGI(MS> 2'

FORVENTNING, OP. 45 <1958>

EGI(MS> 6'

HISTORISKE SYNER, Op. 25<1936>

NMI(Ms) 20'

HJALAR-LJOD OUVERTURE, Op. 38<1950>

LYCHE 7'

HULDRELÅT, Op. 30 <1939>

EGI(MS> 3'

HØSTSANGEN, Op. 35<1946>

EGI(MS)

NESLANDSKYRKJA, Op. 11 <1929/47>

EGI(MS)

JOTUNHEIMEN, Op. 40 <1955/57>

EGI(MS) 4'

JULINATT <1948>

EGI(MS) 3'

MAI <1929/47>

NMO 2'

MEN EN KVELD, OP. 12 <1 929/48>

EGI(MS> 4'

MEN EN KVELD OG MENUETT, FRA HISTORISKE SYNER, OP. 25

MU-HU

MOT VÅR <1929/47>

EGI(MS) 3'

NATT, OP. 5 <1925/48>

EGI(MS> 3'

OM KVELDEN, OP. 60

EGI(MS) 4'

PRÆRIEKONENS BÅNSULL, OP. 21 <1934>

EGI(MS) 6'

RENAISSANCE, OP. 24 A SYMPHONIC POEM <1935>

NMI(MS) 40'

SEPTEMBER <1929/47>

NRK(MS) 3'

SKUMHVIRVLER

EGI(MS) 3'

STUTARLÅT, FRA FJELLTONAR, OP. 27<1938>

EGI(MS) 3'

SYMFONISKE SLÅTTAR, NO. 1, OP. 43 <1956>

Contents: Brureslått. Springar. Gangar.

LYCHE 14'

SYMPHONY NO 1: INNOVER VIDDENE, OP. 26<1938/51>

NMI(MS) 30'

SYMPHONY NO 2 MIDNAUSTIMEN, OP. 34<1946> EGI(MS) 33'

TØVÆR, OP. 5 <1925/48>

EGI(MS) 2'

VINJE-SONG, FRA FJELLTONAR, OP. 27 <1958>

EGI(MS)

ORCHESTRA WITH INSTRUMENTAL SOLOISTS

DEN OLME HJORT <1926>

pf, str

EGI(MS) 6'

PIANO CONCERTO NO. 1, OP. 39 A <1947-49> LYGHE 29'

RESIGNASJON

sax, orch

EGI(MS) 3'

SIKLEBEKKEN, FRA FJELLTONAR, OP. 27 <1938>

hardanger fiddle, orch

EGI(MS) 4'

SPRINGAR, FRA SYMFONI NR. 1 <1938>

hardanger fiddle, orch

EGI(MS) 4'

SULIDØLEN HALLING

hardanger fiddle, orch

EGI(MS> 2'

SUN-MOOD RONDO FOR FLUTE AND ORCHESTRA <1948>

EGI(MS) 4'

 

 

ORCHESTRA WITH VOCAL SOLOISTS OR CHOIR

BALLADEN OM TOSCANALAND, FRA "AGILULF DEN

VISE", OP. 8 <1 926/66>

voice(S), orch

Text(Nor): Hans E. Kinck

NMI(MS) 8'

BRUDGOMMEN, OP. 16 <1933>

4 voices(SAAT), choir(SATB), orch

Contents: Sommerkveld. Jonsok og pestvarsel. Skogen.

Pesten. Pestfølget. Finale.

Text(Nor): Ingeborg Refling Hagen

EGI(MS) 1h30'

DRAUMKVÆE, OP. 51 <1963>

3 voices(STBar), choir(SATB>, orch

Text(Nor): trad

NMI(MS) 37'

FANTEGUTEN

voice(Bar), Orch

Text(Nor): Trad.

EGI(MS)

FJELLVIND (OG ENEREN FNISER), OP. 10 <1929>

voice, orch

Text(Nor): Hans E. Kinck

NMI(MS> 2'

FRED <1944>

voice, orch

Text(Nor): Ragna Groven

NMI(MS) 3'

GURO RID TIL OTTESONG <1955>

voice, orch

Text(Nor): J. Telnes

NMI(MS)

GYLDENLAK, OP. 22 <1 934/46>

voice, orch

Text(Nor): Henrik Wergeland

EGI(MS) 3'

HARALDSHAUGEN

voice, orch

Text(Nor): Chr. Haslerud

EGI(MS) 5'

HØSTSANGEN, FRA "AGILULF DEN VISE", OP. 35 <1946>

voice, orch Text(Nor): Hans E. Kinck NMI(MS) 4'

IVAR AASEN SUITE, OP. 33<1946>

2 voices(SB>, choir(SATB), orch

Text(Nor): Ivar Aasen

EGI(MS) 20'

MELLOM FJELLI HØGE

voice, orch

Text(Nor): Trad

EGI<MS)

MOEN, FRA "HERMAN EK" <1926/34>

voice, orch

Text(Nor): Hans E. Kinck

NMI(MS) 3'

MODERENS KORSTEGN OVER BARNET, OP. 13, NO.

1 <1930/42>

voice(S), orch

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMI(MS> 3'

MOT BALLADE (From Saga Towards Ballad), OP. 20 <1933/52>

choir(SATB), orch

Contents: Kva leikar deg no i hug. Eg leikte mæ risen. Risen blæs i lur. Ho dansar seg åv i bærgje da blå. Text(Nor/Eng): Hans E. Kinck, transl. Astaug Groven Michaelsen

LYCHE / NMI(MS) 16'

NATURENS TEMPEL, OP. 32<1945>

choir(SATB), orch

Text(Nor): Ragna Groven

NMI(MS> 10'

NESLANDSKYRKJA, OP. 11 <1929/42>

voice(S), orch

Text(Nor): M.B. Landstad

NMI(MS) 3'

OM KVELDEN, OP. 60

voice(S), orch

Text(Nor): Arnulf øverland

EGI(MS> 5'

PÅ HOSPITALET OM NATTEN, OP. 13, NO. 2<1930/

46>

voice(S), orch

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMI(MS) 3'

SOGA UM EIN BY, OP. 44 A <1957>

3 voices(STB>, choir(SATB>, orch

Text(Nor): Halvor J. Sandsdalen

NMi(MS) 37'

SVARTERABBEN folk tune arr.

voice, orch

EGI(MS>

VED FOSS OG FJORD, OP. 44 B <1969>

choir(TTBB), orch

Text(Nor): Halvor J. Sandsdalen

NMi(MS) 12'

VERONICAS BØN, FRA "BRYLLUPET I GENUA" <1926/34>

voice(S), orch Text(Nor): Hans E. Kinck NMI(MS> 4'

Å SÅ RØDBLOND, FRA "DRIFTEKAREN", OP. 9, NR. 1 <1926/36>

voice, orch

Text(Nor): Hans E. Kinck NMI(MS) 4'

 

 

CHAMBER MUSIC

BALLADETONE <1962>

2 hardanger fiddles

NMI(MS) 4'

FANFARE, FRA 1. SYMFONI

2 tpt, 2 tbn

EGI(MS)

FJELLVIND OG ENEREN FNISER

2 vIn, via, vci

NMI(MS)

FOLKEMUSIKK

fl, cl, vin, vcl

Contents: Tomaskiokkelåten. Heile Høland (springar).

Bruredans f rå Aurskog. Stutariått.

NMI(MS)

MEN EN KVELD SANG AV "DRIFTEKAREN"

2 vin, via, vci

NMI(MS)

REGNBOGEN <1962>

2 hardanger fiddies

NMi(MS) 4'

SPRINGAR, FRA SYMFONISKE SLÅTTAR I <1956>

2 hardanger fiddles

EGI(MS)

VARIASJONER OVER ET PAUSESIGNAL, OP. 73 <1974>

arr: T.B.Lerstad cl, mar

NMI<MS) 12'30"

 

 

PIANO

BALLADEN OM TOSCANALAND, OP. 8<1926>

EGI(MS)

CAPRICCIO <1935>

LYGHE 4'

DEl GAMLE FJELL <1946>

LYCHE

DEl VIL ALLTID KLAGA OG KYTA <1946>

LYCHE

HISTORISKE SYNER <1936>

2 pf

NMI(MS)

MARIHAND <1928>

EGI(MS) 40'

LENGSEL OG DÅD <1935>

2 pf

NMi(MS> 8'

LENGSEL OG DÅD <1935>

pf 4 hands

EGI(MS) 8'

OM KVELDEN NORSK FOLKETONE

MU-HU

UTDRAG FRA "BRUDGOMMEN"

EGI(MS)

VÅR OG HØST SMÅSTYKKER FOR PIANO

Contents: Mai. Mot vår. September.

NMO

 

 

ORGAN

BALLADETONE FOR ORGEL MED NØYTRAL SKALA <1962>

NMI(MS)

BRYLLUPSMARSJ i OG II <1966>

EGI(MS)

BRYLLPSMARSJ <1966>

NMI(MS)

FANTASI OVER EN RELIGIØS FOLKETONE <1954>

NMI(MS>

FOLK TUNE ARRANGEMENTS FOR JUSTLY TUNED ORGAN

Kristus der allting. Er Gud for mig så trede. Vilif ar og SyivkIar. Svein Normann. Grisilla. Habbår og Signe. Dei frearlause menn. I millom fjelli høge. Mine Visur. Sjung hjerte.

EGI(MS)

GURO RID TiL OTTESONG

EGI(MS)

KYRIE

NMI(MS)

TO ORGELSTYKKER

Contents: Bryllupsmarsj. Largo fra 1. symfoni.

LYGHE

PÅ HELLIG GRUNN <1945>

NMI(MS)

TINNEMANNEN <1968>

EGI(MS)

VARIASJONER OVER ET PAUSESIGNAL FOR ORGEL

OP. 73 B <1977>

arr. T.B.Lerstad

NMI(MS) 12'30"

 

 

SOLO INSTRUMENTS

FANTASI OVER EN RELIGiØS FOLKETONE <1954>

org, vin

EGI(MS)

LALING OG SULL, FRA PIANOKONSERT NR. 1 <1950>

fl, pf

LYGHE

MENUETT AV "HISTORISKE SYNER", OP. 25

pf' solo instr.

MU-HU

PÅ HELLIG GRUNN, OP. 32 <1945>

vin, org | vin, pf Lyche

SLÅTTER <1953>

hardanger fiddie

Contents: Sumarmorgon. I åkeren. Våryra. Regndagen.

Brønnsiåtten. Svartutsen. Halling-Jorånn. Tyrielden.

Kvelding. Fyrispel.

Universitetsforlaget

SPRINGAR, FRA SYMFONISKE SLÅTTAR I <1956>

hardanger fiddle, pf

EGI(MS)

SUN-MOOD SOLSTEMNING <1948>

fl, pf Lyche

UTDRAG FRA "BRUDGOMMEN"

vin, pf

EGI(MS)

 

VOICE AND PIANO

ANNEN NATT PÅ HOSPITALET <1930>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

NMO

ASTRI, Ml ASTRI

Text(Nor): trad.

NMI(MS)

1. AURIKELSANG, FRA "BRYLLUPET I GENUA"

<1926>

Text: Hans E. Kinck

E. Groven

2. AURIKELSANG, FRA "BRYLLUPET I GENUA"

<1926>

Text: Hans E. Kinck

EGI(MS)

BALLADEN OM TOSCANALAND, FRA "AGILULF DEN

VISE", OP. 8 <1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

E. Groven

BEPPOS SANG, FRA "AGiLULF DEN VISE" <1939>

Text(Nor): H.E. Kinck

EGI 4'

BRYLLUPET I GENUA, SCENEMUSIKK <1926>

Gontents: Den olme hjort. Rorpinden. 1. Aurikelsang. 2.

Aurikelsang. Mot nord. Guifardo. Veronica's bønn.

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI(MS)

DU MÅ LYSE, FRA "PRESTEN" <1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

NORSK NOTESTIK

FJELL VIND (OG ENEREN FNISER), FRA "DR. GABRIEL JAHR", OP. 10 <1929>

Text(Nor): Hans E. Kinck

NMO

FOLK TUNE ARRANGEMENTS FOR VOICE AND

PIANO

Agneta. Agnus Dei. Den ypperligste. Den fine guten. Et

barn er født. Haugebonden. Haraldshaugen. Inga Litimor.

Kom sjå eit barn. Liti Kjersti. Liten Karin. Lenda. No ser eg

atter. Norges høitidsstund. Ormen Lange. Peter han gikk.

Ridder Lanson. Rullemann. Svein Svalen. Storebror.

Veslemøy lengtar. Varusjøvisa. Vågn opp. Å eg veit meg.

Å kjære mi Sigri. Åsmund Frægdegjævar.

EGI(MS)

FRED <1944>

Text(Nor): Ragna Groven

NMI(MS) 3'

GULFARDO, FRA "BRYLLUPET i GENUA" <1926>

Text: Hans E. Kinck

EGI(MS>

GYLDENLAK <1934>

Text(Nor): Henrik Wergeland

EGI(MS)

HUN VAR BARE 16, FRA "DRIFTEKAREN", OP. 9

<1928>

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI/NMO

I DENNE SØTE JULETID

voice, pf

Text(Dan>: H.A. Brorson

MU-HU

JEG VIL VA, FRA "DR. GABRIEL JAHR" <1928>

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI(MS)

JOTUNHEIMEN, OP. 40 <1955>

Text(Nor): A.O.Vinje

EGI(MS)

KUN ØIEBLIKKET

Text(Nor): Ragna Groven

NMI(MS>

MEN EN KVELD, FRA "DRIFTEKAREN", OP. 12 <1929>

Text(Nor): Hans E. Kinck EGI(MS)

MODERENS KORSTEGN OVER BARNET, OP. 13, NO.

1 <1930>

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMO

MOEN, FRA "HERMAN EK" <1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

Norsk Notestik

TRE MONOLOGER, FRA "AGILULF DEN VISE"

Contents: Høstsangen. Balladen om Toscanaland.

Beppos sang.

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI

MOT NORD, FRA "BRYLLUPET i GENUA" <1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

E. Groven

MULIG FORVEKSLING <1932>

Text(Nor): Henrik Wergeland

EGI(MS)

NATT <1925>

Text(Nor): H. Underberget

Norsk Notestik

NESLANDSKYRKJA, OP. 11 <1929>

Text(Nor): M.B. Landstad

NMO

NORSKE FOLKETONAR TIL NORSKE FOLKEVISER

Contents: Om kveiden. Storegut. Guro rid tii ottesong.

Håvar Hedde. Aiv ligg'e sjuk. Roland og Magnus Kongen.

Bendik og Åroiiija. Fanteguten. Gudmund og Signeliti.

Text(Nor): Arnuif øverland ; Jørund Byggiand ; Jørund

Telnes ; trad.

MU-HU

NYPEROSEN <1955>

Text(Nor): Arne Paasche Aasen

NMi(MS>

PRÆRIEKONENS BÅNSULL, OP. 21 <1934/65>

Text(Nor): Ingeborg Refiing Hagen

EGI(MS)

PÅ HEKSMO <1931/65>

Text(Nor): I. Retling Hagen

EGI(MS)

PÅ HOSPITALET OM NATTEN <1930>

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMO

PÅ SYKELEIET <1934>

Text(Nor): Henrik Wergeland

EGI(MS)

RORPINDEN, FRA "BRYLLUPET I GENUA" <1926>

Text: Hans E. Kinck

EGI(MS)

SALME

Text(Nor): Hilda Hagen

UBO(MS)

SANGER TIL TEKSTER, FRA "DRIFTEKAREN"

Contents: Hun var bare seksten. Bols vise. Aa, saa

rødbiond. Vaar og elsk. Men en kveld. Marssol.

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI

SERENADE AV "VENETIANERNE" <1934>

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMi(MS)

SOLFAGER OG ORMEKONGEN

Text(Nor): trad

UBO(MS)

SOMMERFUGLEN <1930>

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMI(MS)

TVO SONGAR

Contents: Neslandskyrkja. Fjelivind.

Text(Nor): Magnus Brostrup Landstad. Hans E. Kinck

NMO

SVARTFUGLEN <1931>

Text(Nor): Th. DahI

EGI(MS)

SÅ HØY EN HIMMEL <1946>

Text(Nor): Arne Paasche Aasen

NMI(MS)

VOICE AND OTHER INSTRUMENT

TØVÆR <1925>

Text(Nor): H. Underberget

Norsk Notestik

BAUGEIDS VOGGESANG, FRA "SOGA UM EIN BY"

voice, 4 langeleik

Text(Nor): H.J. Sandsdalen

VALDRESVISA

Text(Nor): trad.

UBO(MS)

EGI

PRÆRIEKONENS BÅNSULL, OP. 21 <1934>

voice, hp

Text(Nor): ingeborg Refling Hagen

NMI(MS)

VELKOMMEN HEIM

Text(Nor): Ragna Groven

UBO(MS)

VERONICAS BØN, FRA "BRYLLUPET I GENUA"

<1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI(MS)

VÅREN KOMMER

Text(Nor): trad.

NMI(MS>

VÅRNATT <1929>

Text(Nor): Hans E. Kinck

EGI(MS)

Å, DEN SVALANDE VIND <1928>

Text(Nor): trad.

E. Groven

Å, KJÆRE MI SIGRI

Text(Nor): J. Telnes

NMI(MS)

Å, NEI FOR HIMMEL

Text(Nor): Arne Garborg

NMI(MS)

Å SÅ RØDBLOND, FRA "DRIFTEKAREN", OP. 9, NR. 1

<1926>

Text(Nor): Hans E. Kinck

E. Groven

ÅSOV ÆDDAN

Text: Trad/M.B. Landstad

NMI(MS)

WOMEN'S CHOIR

ALLE HELGENS DAG <1942>

Text(Nor): Ragna Groven

MU-HU 4'

BARNETS ÅSYN, OPUS 46<1959>

Text(Nor): Henrik Wergeland

LYCHE

HELLIGE TONE

Text(Nor): Per Sivle

MU-HU

HØIFJELL

Text(Nor): Hans E. Kinck: ørn

NMO

PRÆRIEKONENS BÅNSULL, OP. 21 <1934>

Text(Nor): ingeborg Refiing Hagen

NMO 6'

 

 

MEN'S CHOIR

FANTEGUTEN : FOLKETONE FRA VINJE

Text(Nor): trad.

MU-HU

OM KVELDEN NORSK FOLKETONE

Text(Nor): Arnulf øverland

MU-HU

PÅ HEKSMO <1931>

Text(Nor): I. Refling Hagen

NMQ

PÅ HOSPITALET OM NATTEN <1930>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

NMO

SALME

Text(Nor): Hilda Hagen

MU-HU

STENEN I STEFANENS PANNE <1932>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

NMO

TIL SYLVAN <1932>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

NMO

 

 

MIXED CHOIR

BARNETS ÅSYN, OPUS 46<1959>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

LYCHE

BUKKEVISA

Text(Nor): trad.

MU-HU

DEN TYNGSTE SORG OG MØDA <1946>

Text(Nor): Ivar Aasen

MU-HU

FANTEGUTEN FOLKETONE FRÅ VINJE

Text(Nor): trad.

MU-HU

GURO RID TIL OTTESONG <1955>

choir(SATB), voice(B)

Text(Nor): Jørund Teines

MU-HU 4'

HUGEN <1946>

Text(Nor): Ivar Aasen

MU-HU

KLOSTER-SCENE FRÅ "SOGA UM EIN BY"

choir(SATB), org, tbn

Text(Nor): Halvor J. Sandsdalen

LYGHE

MARGIT HJUKSE NORSK FOLKEVISE <1964>

choir(SATB), voices, hardanger fiddie or 2 vin

Text(Nor): trad

MU-HU 7'

MIKAS MONOLOG, OP. 66<1953>

Text(Nor): Henrik Wergeland

EGI

OLAV LILJUKRANS <1960>

choir(SATB), 4 voices(SMABar)

Text(Nor): trad.

MU-HU 11'

OM KVELDEN : NORSK FOLKETONE

Text(Nor): Arnuif øveriand

MU-HU

PÅ HOSPITALET OM NATTEN <1930/52>

Text(Nor): Henrik Wergeiand

NMO

STENEN I STEFANENS PANNE <1932>

Text(Nor): Henrik Wergeland

NMO

TAKK VERE GUD <1946>

Text(Nor): ivar Aasen

SUTTUNG FORLAG

NATURENS TEMPEL, OP. 32 <1945>

choir(SATB), pf

Text(Nor): Ragna Groven

EGI(MS)

TIL SYLVAN

Text(Nor): H. Wergeland

EGi(MS)

TIL TELEMORK

Text(Nor): Per Sivle

MU-HU