Orgelhuset

EIVIND GROVENS ORGELHUS

I 1971 reiste Eivind Groven et eget hus for de renstemte orglene på eiendommen sin på Ekeberg i Oslo. Orgelhuset er oppført i samme stil som Grovens bolighus fra 1927 (tegnet av ham selv) og det opprinnelige huset på eiendommen, det gamle våningshuset på småbruket/husmannsplassen Nordjordet. De tre husene danner til sammen et tun.

Orgelhuset var Eivind Grovens arbeidplass de siste årene han levde. Det inngår i dag i en egen stiftelse: "Eivind Grovens institutt for renstemming", som arbeider for å fremme kunnskap om Eivind Grovens musikk, hans renstemte orgler og hans livsverk forøvrig.

Til disposisjon

Orgelhuset står til disposisjon for nordmenn og utlendinger som melder sin interesse for Grovens musikk, de renstemte orglene, folkemusikk osv. De besøkende får omvisning, orgeldemonstrasjon og orientering etter behov. Hovedattraksjonen er Eivind Grovens renstemte pipeorgel fra 1953 i tillegg til de to renstemte elektronorglene.

Åpent etter avtale

Vi tar en mindre inngangskontigent for å dekke direkte utgifter i forbindelse med omvisningene. Prisen er kr. 30,- for enkeltpersoner, kr. 300,- for grupper på 11 - 30 personer og kr. 500,- for grupper på 31 - 50 personer.

Kontakt daglig leder, Dagne Groven Myhren (22 67 91 23, epost d.g.myhren@inl.uio.no), for avtale om besøk.

Beliggenhet

Ekebergvn. 59 (inngang Røhrtsvei 2), 1181 OSLO

Fra Campingplassen: Følg Ekebergveien ned mot byen. Den begynner vis-a-vis campingplassen, og er sperret for innkjøring med store steiner.

150 meter ned i bakken, på venstre side, er en gammal frukthage. - Inni hagen ligger orgelhuset vakkert og fritt, med utsikt over Oslodalen.

Konserter og orgeldemonstrasjoner

Det arrangeres jevnlig konserter med demonstrasjoner av de renstemte instrumentene og andre slags kulturarrangement.

Konserter og kulturarrangementer er offentlige og blir kunngjort i pressen og ved utsendte invitasjoner.

 

Eivind Grovens institutt for renstemming

v/Dagne Groven Myhren
Telefon: 22 67 91 23
Besøksadresse: Ekebergvn. 59
Besøk etter avtale