Lenker

Nettsider om Eivind Groven

(Code @) David Code:
Eivind Groven's 36-tone Just Organ

(Grovens institutt @) Eivind Grovens institutt for renstemming:
Albert Schweitzer og det renstemte orgelet

(Ingeborgmuseet @) Ingeborgmuseet - et minnesmerke over forfatteren og kultursprederen Ingeborg Refling Hagen:
Kunstnervenn - Eivind Groven

(Lysdahl @a) Anne Jorunn Kydland Lysdahl:
Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk perspektiv, I

(Lysdahl @b) Anne Jorunn Kydland Lysdahl:
Eivind Grovens arbeid med det renstemte orgelet i historisk perspektiv, II

(D. G. Myhren @) Dagne Groven Myhren:
Eivind Grovens komposisjoner - tradisjon og nyskaping

(NMI @) Norsk musikkinformasjons komponistbiografier:
Eivind Groven

(Nykmark @) Rolf Nykmark:
Eivind Grovens korkomposisjonar

(Westmann @) Johann Westmann:
Naturtonskala och sälgfløjt

Nettsider om CDer med musikk av Eivind Groven

Aurora 1988:
Hjalarljod - Ouverture
Draumkvedet

Grammofon AB BIS:
BIS-CD 103

Doyen Recordings:
Best by Farr

H&B recordings direct:
Klaverkonserten av Eivind Groven

H&B recordings direct:
2. symfoni av Eivind Groven

Hum-koret:
Frodige fragmenter

Quattro records:
CANTIO, 20th Century Norwegian Vocal Music med vokalkvartetten Quattro Stagioni

Nettsider om litteratur der Groven omtales

Askerforlaget:
60 norske komponister

Lenker til nyttige søkerdatabaser, arkiv og bibliotekstenester

BIBLIOFIL-webhotell - Søk i databaser på Deichmanske bibliotek:
Søkerdatabase for bl. a. Deichmanske bibliotek

BIBSYS - biblioteksystemet for bibliotekene på alle universitetene, Nasjonalbiblioteket og en rekke høgskoler og fagbibliotek i Norge:
Søkerdatabase for bl. a. Nasjonalbiblioteket

Databaser ved Nasjonalbiblioteket
Liste over alle søkerdatabasene ved Nasjonalbiblioteket

Musikkdatabaser ved Nasjonalbiblioteket
Liste over musikkdatabasene ved Nsajonalbiblioteket

NOART - Database for tidskriftsartikler
Søkerdatabase for norske tidskriftsartikler (krever abonnement)

Norsk musikksamling - Nasjonalbiblioteket:
Norsk musikksamling

SAMNOTER - Norsk samkatalog for notetrykk:
Liste over notetrykk av Eivind Grovens komposisjoner

SANGINDEX - Sang- og viseregister:
Tittel- og førstelinjeregister for Eivind Grovens sanger

Søkerdatabase for antikvariske bøker i Scandinavia:
Søkerdatabase for antikvariske bøker i Skandinavia