"Eg såg for meg tri kjempemessige hovuduppgåvur.

Den fyrste var klårt utforma: å taka vare på norsk folkemusikk.

Den andre var den draumen som forma seg i siste kapitel i Naturskalaen: å få fram instrument som kunne samle upp i seg alle moglege slags tonesystem. Eit instrument basera på reinstemte og irregulære skalaer.

Og uppgåva som komponist hev eg alt nemnt." (Groven 1971a)

 

Komposisjon  | Renstemming  |  Folkemusikk  | Forskning
Opusliste  | Diskografi  | Litteratur  | Lenker | Lydfiler
Forsida | In English